Filmy z powietrza

Jedną z najogromniejszych sztuk jest obraz filmowy. Co więcej, jest to ogromnie kultowa i globalna sztuka. Zna ją każdy. Następuje wszędzie, nawet jako filmy z drona. Nieskomplikowanie się na nią natknąć. Jest niemniej jednak niezbyt. Docenić można, że ponad sto lat. To najmłodsza ze sztuk. Nazywa się ją X Muzą. Na kształt filmu ma wpływ wiele składników. Z jednej kwestii jest to fotografia, z drugiej – narratologia. W samym filmie jest wielość gatunków, typów, tematyk i perspektyw, jak filmy z powietrza lub filmy z lotu ptaka. Film jest więc polem dla różnorakich technik filmowych. Rozmaite obrazy komplikują analizy oraz funkcjonowanie tego zbioru. Pomimo krótkiego żywota film cechuje się bardzo dostatnią historią. Narodziny filmu w XIX wieku przypadły także na ciekawy okres w kulturze. Rozkwit i rozwój fotografii wpływały na X Muzę i akompaniowały jej. Przełom XIX oraz XX wieku to czasy przełomu modernistycznego w kulturze europejskiej. Występowały tarcia rozmaitych kierunków na tle belle epoque. Była to niesamowicie ciekawa sytuacja kulturowa. Płaszczyzna nowoczesności umożliwiała mnogie rewolucje.

Ciekawe artykuły: